16 đội bóng tham dự giải bóng đá HĐH QUẢNG NGÃI LẦN 3-2016 Tranh cúp Tân Hùng Dũng

23

16 đội bóng tham dự giải bóng đá HĐH QUẢNG NGÃI LẦN 3-2016 Tranh cúp Tân Hùng Dũng