GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG HƯƠNG

Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh là tổ chức kết nối đồng bào quê Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, công tác, kinh doanh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam để hỗ trợ nhau trong các hoạt động cộng đồng và các chương trình từ thiện – xã hội. Hội là cầu nối với đồng bào và lãnh đạo tại Quảng Ngãi, huy động các nguồn lực góp phần phát triễn kinh tế – xã hội, hỗ trợ đồng bào nghèo tại quê nhà.

 

Giới Thiệu Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM

Văn phòng Hội Đồng Hương: 29 Huỳnh Văn Bánh, P.17, Phú Nhuận, Tp.HCM.
Email: hoidonghuongquangngai2013@gmail.com