Ký thỏa thuận hợp tác với Group Quản trị và doanh nghiệp

39

Ngày 03/07/2016 vừa qua tại hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất Nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, Phó Chủ Tịch Hội đồng Biên Tập Báo Điện tử Bizlive đã ký thỏa thuận hợp tác với ông Nguyễn Đình Hậu – đại diện Group Quản trị và khởi nghiệp. Theo thỏa thuận báo Điện tử Bizlive sẽ thông tin những hoạt động của Group như: Hội thảo, bài viết của các chuyên gia doanh nhân liên quan đến những vấn đề kinh tế vĩ mô và vi mô, Group quản trị và khởi  nghiệp cũng sẽ kết nối với các thành viên CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM để có sự hợp tác trong kinh doanh.

Ký thỏa thuận hợp tác với Group Quản trị và doanh nghiệp
Buổi lễ ký kết.

Chứng kiến buổi lễ ký kết có các chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, Lương Văn Lý, Lý Trường  Chiến,  các chủ doanh nghiệp lớn là ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch tập đoàn KiDo, ông Đỗ Long – Chủ tịch Tập đoàn Bita’s và ông Lâm Minh Chánh, người điều hành chính của Group.

Được biết Group quản trị doanh nghiệp được thành lập cách đây 4 tháng có 16,500 thành viên trên Facebook tập hợp các nhà doanh nhân và nhà quản trị trẻ.

Ký thỏa thuận hợp tác với Group Quản trị và doanh nghiệp
Một số thành viên chụp hình lưu niệm sau buổi lễ ký kêt.