Lễ trao bò cho bà con nghèo xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh

41

Ngày 8/04 vừa qua UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi lễ trao bò cho bà con nghèo tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh với sự hiện diện của ông Lê Văn Sáu- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi, bà Trần Thị Chung- Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Hoa Lâm, ông Trần Đình Vĩnh- Chủ tịch Hội Đồng Hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Trong đợt này UBMTTQVN trao 20 con bò giống cho nông dân nghèo xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.Tổng số bò trao trong đợt này là 70 con cho 4 huyện , giá mua trên 1 tỉ đồng.

Anh Quốc Vĩnh- Chủ tịch Hội Đồng Hương tỉnh Quảng Ngãi tại HCM.

Anh Quốc Vĩnh- Chủ tịch Hội Đồng Hương tỉnh Quảng Ngãi tại HCM.
Anh Quốc Vĩnh- Chủ tịch Hội Đồng Hương tỉnh Quảng Ngãi tại HCM.