Thông báo về việc tiếp nhận phụ nữ mang thai từ Tp. HCM về quê.

43
???????????? Thông báo về việc tiếp nhận phụ nữ mang thai từ Tp. HCM về quê.
✈✈✈ Phương tiện: máy bay
???????????? Số lượng 200 người
???????????? Điều kiện: Thai phụ từ 25-36 tuần, có hoàn cảnh khó khăn và được kèm con em dưới 24 tháng tuổi đi cùng (nếu có). Nếu tính đến ngày 30/09: Thai 32-36 tuần phải khám trước ngày lên máy bay 3-5 ngày.
???????????? Lưu ý (Không nhận người thân đi cùng)
⏰⏰⏰ Thời gian đăng ký: 08 giờ ngày 16/09/2021 đến 15 giờ 00 ngày 17/09/2021. Qua link trên Fanpage https://www.facebook.com/Quangngainoitatimve/ (BTC sẽ cung cấp link sau).Thông báo về việc tiếp nhận phụ nữ mang thai từ Tp. HCM về quê Quảng NgãiThông báo về việc tiếp nhận phụ nữ mang thai từ Tp. HCM về quê Quảng Ngãi